25 sep
Route in Google Maps

Bijeenkomst IKT College 'Bereikbaarheid en Vestigingsklimaat'


Van der Valk Hotel, Hengelo
Bornsestraat 400, 7556 BN Hengelo
Hengelo


25 september 2018
15:00 - 18:30


Voor alle deelnemers van IKT

Beschrijving

Op 25 september a.s. organiseert de Business Connection Group van IKT in samenwerking met Regio Twente een IKT College onder het thema 'BEREIKBAARHEID EN VESTIGINGSKLIMAAT' vanuit de Agenda voor Twente, het regionaal investeringsprogramma 2018 - 2022. De Agenda is een samenwerking tussen ondernemers, onderzoek,onderwijs en overheid met als doel de regio sociaal en economisch te versterken.

De uitvoering van de Agenda voor Twente heeft een viertal actielijnen. Eén daarvan is ‘bereikbaarheid en vestigingsklimaat’ met als voorzitter van deze actielijn, Eric Markvoort (directeur Welbions). De focus in deze actielijn ligt op startups met internationale potentie ontwikkelen en (inter)nationale topbedrijven behouden en aantrekken. Ook zet deze actielijn in op het verhogen van de bereikbaarheid van en binnen de regio Twente en het vergroten van de bekendheid van Twente.

We hopen u op 25 september te mogen ontmoeten!

Aangemeld voor deze bijeenkomst

Toon alle deelnemers >