25 sep
Route in Google Maps

Bijeenkomst IKT College 'Bereikbaarheid en Vestigingsklimaat'


Van der Valk Hotel, Hengelo
Bornsestraat 400, 7556 BN Hengelo
Hengelo


25 september 2018
15:00 - 18:30


Voor alle deelnemers van IKT

Beschrijving

Twente staat voor een aantrekkelijke top technologisch regio, die in staat is om talent en bedrijven aan te trekken en te binden. Dit vraagt om dynamische en iconische werklocaties en voldoende aanbod van creatieve broedplaatsen. Ook zet Twente in op het verhogen van de bereikbaarheid van én binnen de regio Twente en het vergroten van de bekendheid van Twente. Dit doet Twente door ondermeer door de Agenda Voor Twente en de regiodeals (voor meer info zie www.agendavoorTwente.nl en http://www.twenteboard.nl/twente-dient-aanvraag-regiodeal-in-bij-het-rijk/ )

Het programma voor dit College is als volgt:
Na een openingswoord van Bob Vos, voorzitter Business Connection Group, neemt dagvoorzitter Eric Markvoort u in zijn rol als tafelvoorzitter van 'bereikbaarheid en vestigingsklimaat' mee in wat er tot nu toe is gebeurd en wat er van ons wordt verwacht. Naast tafelvoorzitter is Eric overigens ook directeur van woningcorporatie Welbions in Hengelo. 

We beginnen met key note speaker Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit met zijn visie op 'Is Twente futureproof?' Wat is de invloed van de bereikbaarheid op de economische ontwikkeling? En hoe ziet de rol eruit van de sector Logistiek? Zijn wij klaar voor de toekomst? Bart Kuipers neemt ons mee naar de toekomst en laat ons zien wat er staat te gebeuren en wat er van ons wordt verwacht. 

Daarna gaan we uiteen in een drietal workshops, waarin de gespreksvoerder met de groep graag komt tot een aantal concrete suggesties en/of projecten die opgepakt kunnen worden. 


Workshop 1
Bart Kuipers, Erasmus Universiteit: 'zonder goede bereikbaarheid geen economische groei in Twente'.
Twente als logistieke hotspot is een belangrijke voorwaarde om de economische kansen te kunnen realiseren. Wat hebben we hiervoor nodig? Is dat alleen betere infrastructuur of meer? Hoe staat Twente er voor in vergelijking met de andere regio's in Nederland en Europa?

Workshop 2
Bart van 't Endeacquisiteur High Tech in Twente: 'Twentse bedrijvenacquisitie, wat zijn de do's en don'ts'.
Er zijn prachtige voorbeelden van geslaagde acquisitie, maar soms lukt het ook niet. Wat kan/moet Twente anders doen? Maar ook, waar is Twente goed in en kunnen we nog beter maken? 

Workshop 3
Ben Gerrits, Port of Twente: 'Twents Huis van de Logistiek'.
Twente is een belangrijke logistieke HotSpot in Nederland. De sector groeit hard. Er zijn veel kansen voor zowel bedrijven als voor toekomstige werknemers. De arbeidsmarkt is een toenemend en belangrijk punt van aandacht. Hoe zorgen wij ervoor dat we het vestigingsklimaat inclusief voldoende arbeidskrachten op orde houden? 


Bij uw aanmelding dient u een keuze te maken voor één van bovenstaande workshops. Wanneer een sessie 'overbooked' is, behouden we ons het recht voor om u een alternatieve sessie aan te bieden.

Programma

15:00 Ontvangst
15:30 Openingswoord door Bob Vos, voorzitter IKT Business Connection Group, gevolgd door dagvoorzitter Eric Markvoort
15:40 Inleiding door Bart Kuipers van Erasmus Universiteit
16:30 Aanvang workshops
17:15 Plenaire terugkoppeling
17:45 Informeel napraten
18:30 Einde