15 dec
Route in Google Maps

Bijeenkomst Intervisiebijeenkomst IKT-Haaksbergen


Hotel en B&B Erve Bruggert
Scholtenhagenweg 46
Haaksbergen


15 december 2017
12:00 - 14:00


IKT-Haaksbergen

Beschrijving

Haal meer uit stages en profielwerkstukken
Kent u dat… u laat een scholier een profielwerkstuk maken of stage lopen, maar er komt niet uit wat u verwacht. De oorzaak? Vaak gaat het om onjuiste verwachtingen. Maar van wie eigenlijk? Tijd dus om dit onder de loep te nemen.

Wat verwacht u van onderwijs?
Het Assink Lyceum organiseert met IKT-Haaksbergen een intervisiebijeenkomst over het onderwijs van de toekomst. Hier krijgt u het podium om te laten weten wat uw verwachtingen zijn. Dat geeft de school handvatten om de resultaten van stages en profielwerkstukken beter te managen. En om beter te schakelen naar een veranderende leeromgeving. Zo helpt u mee om de medewerker van de toekomst klaar te stomen met kennis én vaardigheden.

’t Is net ‘n bedrijf
Bestuurder Jozef Geurtzen en teamleider vwo bovenbouw Carlien Krist van Het Assink trappen de intervisie af. Zij geven eerst een inkijkje in het bedrijf achter de schoolorganisatie. Daarna krijgt u volop kans te brainstormen en verwachtingen te delen.

Gun uzelf én de maatschappij dus betere medewerkers. Meld u daarom nu aan voor de intervisiebijeenkomst, want vol = vol.