23 sep
Route in Google Maps

Bijeenkomst VIT Bijeenkomst 'Internationaal talent trekken en binden: hoe?'


World Trade Center Twente
Industrieplein 2, Hengelo
Hengelo


23 september 2019
11:30 - 14:00


Voor alle deelnemers van IKT

Beschrijving

Internationaal talent trekken en binden: hoe?

De strijd om talent is voor veel bedrijven en instellingen een drempel in hun verdere ontwikkeling. Het aanbod uit eigen kweek is niet voldoende om de stijgende vraag voor vooral technische en ICT functies te kunnen invullen. Steeds vaker wordt op de internationale markt naar geschikte kandidaten gezocht. Aan de andere kant opereren bedrijven steeds internationaler en worden werknemers wereldburgers die wereldwijd in functie wisselen.

Voor de Regio Twente is het van belang faciliteiten te bieden waarmee bedrijven en instellingen ondersteund worden bij het laten landen van werknemers in de regio. Wat heeft iemand nodig als hij of zij zich vestigt in Nederland? Waar kunnen ze wonen? Wat zijn de voorzieningen? Tal van vragen waar deze werknemers mee geconfronteerd worden.

Het Expat Center biedt ondersteuning en weet waar en aan welke touwtjes getrokken moet worden om de werknemer een aangename start in Twente te laten ervaren. Daarbij hoort ook een internationale school, die het mogelijk maakt de kinderen van internationale werknemers op te leiden. Voor het vestigingsklimaat een belangrijke asset, maar in Twente een zorgenkindje.

Hoe staat het er nu voor? Kan Twente het zich permiteren om geen internationale school te hebben met de ambitie om een high tech toptechnologische regio te zijn? Interessant is ook om te zien hoe een ondernemer het ervaart en wat zijn mening is op het aantrekken van internationaal talent en huidige vestigingsklimaat in Twente. Kortom: een boeiend programma over een actueel onderwerp in Twente!

Programma

11:30 Broodje netwerk
12:00 Welkomstwoord door Regina Nieuwmeijer, voorzitter IKT en lid Twente Board
12:10 Gespreksleider Freerk Faber gaat in gesprek met Michelle Ekkelkamp (Expat Center East Netherlands), Chris Bonke, Zoe Price en Jason Wilson (International School Twente) en Annette Hagenbeek (VDL Almelo)
14:00 Einde