Route in Google Maps

Hogeschool Saxion

Onderwijs / Voortgezet / MBO / HBO


M.H. Tromplaan 28
7513 AB Enschede


088-0191111 (frontdesk)
[email protected]

Over Hogeschool Saxion

Saxion is een hogeschool voor het hoger beroepsonderwijs (hbo). In Apeldoorn, Deventer en Enschede studeren ruim 26.000 studenten. Saxion biedt zeer uiteenlopende opleidingen en een groot aantal bijzondere afstudeerrichtingen of specialisaties, zowel nationaal als internationaal.

In samenwerking met bedrijven en instellingen wordt door onze kenniscentra en lectoraten toegepast onderzoek gedaan. Voor overheden, bedrijven en zorg- en welzijnsorganisaties is het gevarieerde aanbod van bij- en nascholing een goede basis voor kennisvergaring en -verbreding.

Gespecialiseerd in

Het Saxion Centrum voor Ondernemerschap (SCvO) stimuleert ondernemendheid en vooral ondernemerschap bij Saxion studenten, medewerkers en alumni. Het SCvO richt zich specifiek op ambitieus ondernemerschap, gedreven door technologie met maatschappelijke impact. Dit doen we o.a. met advies, begeleiding, financiering, events, netwerk en traineeships. Het Saxion Centrum voor Ondernemerschap versterkt de impact van Saxion op de regio. Met talent, kennis en ondernemerschap: - Talent door Fast Forward, trainees geven hun carrière een kick-start bij bedrijven in de regio Oost-Nederland. - Kennis door valorisatie, waarbij we inzetten dat onze onderzoekskennis door veel meer bedrijven en organisaties in de regio gebruikt gaat worden. - Ondernemerschap door het stimuleren van startups vanuit Saxion.

Contactpersonen

Aangesloten bij...

  • IKT-Almelo e.o.
  • IKT-Enschede
  • IKT-Hengelo e.o.
  • IKT-Haaksbergen
  • IKT-Oldenzaal e.o.
  • IKT-West Twente