25 mrt

Nieuws van Hogeschool Saxion Enquête nieuwe Masteropleiding ICT bij Saxion

Saxion wil een volwaardige University of Applied Sciences zijn. Daar horen behalve bacheloropleidingen ook masteropleidingen bij. De Academie Creatieve Technologie van Saxion wil een nieuwe masteropleiding starten, gericht op ICT. Wij willen met deze opleiding tegemoetkomen aan een behoefte uit het werkveld. Daarom is uw mening voor ons van groot belang.

We weten dat er op dit moment een enorme arbeidsmarktbehoefte is aan hoger opgeleide ICT’ers. De voorspelling is dat deze grote behoefte aan ICT’ers zeker tot 2024 aanhoudt. Het is zelfs zo dat er geen andere beroepsrichting is met zo'n enorme krapte. Die is er bij ICT-bedrijven en bij alle andere disciplines: 70% van de ICT’ers werkt namelijk in niet-ICT-bedrijven.

Saxion wil een master aanbieden die studenten met een afgeronde bacheloropleiding kunnen volgen. Studenten met een bacheloropleiding HBO-ICT Software Engineering krijgen dan de mogelijkheid om in één jaar een master ICT met de focus op software engineering af te ronden. We bieden een zogenaamde professionele (hbo) master aan. Na afronding van deze master krijg een student een Master of Science (MSc) diploma. Studenten die deze master volgen worden professionals die in staat zijn bruggen te slaan, zowel tussen theorie en praktijk als tussen verschillende disciplines. Deze Engelstalige opleiding zal worden aangeboden in Deventer.

Mede door een aantal interviews met het bedrijfsleven hebben we een eerste overzicht gemaakt van de rollen die een masteropgeleide ICT’er op zich kan nemen:

  • Technisch domeinspecialist
  • Software architect
  • Project engineer
  • Database specialist
  • Projectmanager
  • Managementfuncties zoals het aansturen van een team softwareontwikkelaars

Saxion wil graag weten of uw bedrijf of organisatie belangstelling heeft voor medewerkers die een master ICT hebben afgerond en of u uw huidige werknemers de gelegenheid wilt bieden om deze master (deels) te volgen. Hiervoor hebben wij een vragenlijst opgesteld; het invullen hiervan zou maximaal 10 minuten moeten kosten. Alle gegevens zullen anoniem worden verwerkt.

Via deze link komt u bij de enquête: https://nl.surveymonkey.com/r/5NP6ZFT

Namens Saxion dank voor uw medewerking aan dit onderzoek.

Hogeschool Saxion

Saxion is een hogeschool voor het hoger beroepsonderwijs (hbo). In Apeldoorn, Deventer en Enschede studeren ruim 26.000 studenten. Saxion biedt zeer uiteenlopende opleidingen en een groot aantal bijzondere afstudeerrichtingen of specialisaties, zowel nationaal als internationaal.

In samenwerking met bedrijven en instellingen wordt door onze kenniscentra en lectoraten toegepast onderzoek gedaan. Voor overheden, bedrijven en zorg- en welzijnsorganisaties is het gevarieerde aanbod van bij- en nascholing een goede basis voor kennisvergaring en -verbreding.

Bekijk deelnemer