23 jan

Nieuws van IKT De 6e ronde van Multiply gaat binnenkort van start!

Multiply is een initiatief van Saxion Hogeschool, the CeeCee Community, Gemeente Enschede en Rabobank Enschede-Haaksbergen.

Multiply brengt MKB-ondernemers en studenten van Saxion Hogeschool bij elkaar met als doel een(business) plan te schrijven voor de ondernemer ‘dat er toe doet’ en dat de ondernemer meer inzichten en houvast biedt in een steeds sneller veranderende wereld. Ondernemer en student worden voor een periode van 3-4 maanden aan elkaar gekoppeld om deze doelstelling te realiseren.

Ondernemers en studenten worden begeleid door coaches, er zijn inloopspreekuren om vragen van ondernemers en studenten te kunnen beantwoorden, en worden 4 workshops georganiseerd om ondernemers en studenten te inspireren.

Multiply wordt georganiseerd in 2 jaarlijkse cycli, te weten in september (1e kwartiel Saxion) en in februari (3e kwartiel Saxion). Op 11 februari start de volgende ronde van Multiply. Die duurt tot medio mei.

Multiply kost u niets, behalve een investering in tijd voor deelname aan de workshops en tijd voor de samenwerking met de student.

Inmiddels bestaat Multiply bijna 3 jaar en hebben ruim 100 ondernemers ongeveer 250 studenten met succes meegedaan. Resultaat zijn prachtige businessplannen waar MKB ondernemers echt wat aan hebben, en relevante praktijkervaring voor studenten welke issues er
spelen binnen MKB bedrijven. Een fantastisch resultaat dus met wederkerigheid!

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan de 6e ronde van Multiply. Informatie over Multiply vindt u op https://saxion.nl/site/index/multiply. Via deze site kunt u zich ook inschrijven.

Multiply is een initiatief van: