07 mei

Nieuws van IKT Warme landing

Op 1 april is Rianne Doeschot gestart als directeur van IKT. Vanaf half januari heeft Mark Pastoor als ad interim de taken waargenomen en in de maand april hebben Mark en Rianne samen gewerkt. Voor Rianne een mooie periode om te luisteren en kennis te maken met het IKT, bestuurders en Stakeholders en om zich een beeld te vormen van de grootste Netwerkclub in Twente.


Mark heeft haar ondersteund met de dagelijkse gang van zaken en als klankbord gediend voor alle ideeën, gedachtes en te maken keuzes. Een zogenaamde ‘zachte landing voor Rianne’. Vanaf 3 mei heeft Mark de taken overgedragen en gaat hij zich weer richten op de IKT bijeenkomsten, met als basis zijn eigen bedrijf Marked | events.


Mark, dank voor je inzet, luisterend oor, enthousiaste inbreng en geduld!