Over ons Green Business Club Twente

IKT en GBC Twente hebben een samenwerkingsovereenkomst. De missie van de in 2015 opgerichte GBC Twente is even helder als ambitieus: 'Met de Green Business Club Twente willen we in 2025 de meest duurzame regio van Nederland zijn'

Green Business Club Twente

Doelstelling IKT
In het kort weergegeven wil IKT verbinden, deelnemers concreet resultaat bieden, samenwerkingen met Twentse initiatieven/netwerken en dit alles om de Twentse economie te versterken.

IKT en Green Business Club Twente
IKT en GBC Twente hebben een samenwerkingsovereenkomst. GBC Twente is geïnitieerd door Anthebe AM, Atlas Advies, BTG, IAA Stedenbouw en Landschap, IKT, Inspiratieboerderij Duurzaam in Hof van Twente en Schröder Vastgoed. De missie van de in 2015 opgerichte GBC Twente is even helder als ambitieus: ‘Met de Green Business Club Twente willen we in 2025 de meest duurzame regio van Nederland zijn’.

Wat doet Green Business Club Twente?
Zoals u weet is duurzaamheid een zeer actueel en belangrijk thema. Mogelijk heeft ook uw bedrijf een eigen duurzaamheids- of MVO-beleid, met bijvoorbeeld richtlijnen op het gebied van energiegebruik, het inzamelen van afval of andere duurzame maatregelen, of bent u bezig met het ontwikkelen van beleid op dit terrein.

Wij zijn blij dat bij veel bedrijven duurzaamheid al zo nadrukkelijk op de agenda staat en vanzelfsprekend onderdeel is van de bedrijfsvoering. Tegelijk zien wij nog veel kansen om de verduurzamingsontwikkelingen te versnellen door meer samenwerking te organiseren. Green Business Club Twente verbindt bedrijven in Twente die duurzaamheid serieus nemen. Wij faciliteren kennisuitwisseling en initiëren duurzame projecten op het gebied van duurzame energie, mobiliteit, mensen, water/groen en afval. DOEN staat voorop, met als voorbeeld het in 2015 gestarte project STEK: de plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in Twente.

Deelnemer worden van GBC Twente via IKT
Wellicht kan uw bedrijf een belangrijke bijdrage leveren aan GBC Twente. Tegelijk kan GBC Twente een partner voor u zijn op het gebied van duurzaamheid binnen uw bedrijf en de regio Twente.

IKT deelnemers ontvangen jaarlijks een korting van 75% op de door de Programmaraad (de vergadering van deelnemers) vastgestelde Participantenbijdrage.

Bedrijven/organisaties Bijdrage per jaar Bijdrage IKT-deelnemers
> 100 medewerkers € 5.000,- € 1.250,-
50 - 100 medewerkers € 2.500,- € 625,-
5 - 50 medewerkers € 1.500,- € 375,-
1 - 5 medewerkers € 400,- € 100,-

Deelname aan de Green Business Club wordt automatisch verlengd tenzij de Participant uiterlijk drie maanden vóór het einde van het kalenderjaar schriftelijk opzegt.

Voor meer informatie het participantschap verwijzen wij u graag naar de Folder Participantschap Green Business Club Twente. Algemene informatie over GBC Twente vindt u in de algemene folder. Wenst u meer informatie over wat het paticipantschap van de GBC Twente specifiek voor u kan betekenen of wilt u zich direct aanmelden als participant, dan nodigen wij u graag uit voor een kennismakingsafspraak met de programmamanager van GBC Twente of een van de bestuursleden. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar [email protected]

Hebt u een idee of wilt u actief deelnemen aan een project?
Wilt u een idee op het gebied van duurzaamheid ontwikkelen of wilt aanhaken bij een concreet project? Neem dan contact op met [email protected]


Ook deelnemer worden?